За минералите

      Цитрин - Себеуважение, Богатство, Защита,  Чистота

Древните хора са вярвали, че цинтринът е камъкът на Ума и че ако се сложи камък на челото той ще увеличи психическата сила в човека, ще увеличи дарбата му да вижда в другите Светове и Измерения.

Цитрина още се смята камъкът на Богатството. Той е щастливият „ Търговски камък“. Ако се занимавате с търговия или искате богатството да навлезе в домът ви носете със себе си или поставете в дома си късчета Цитрин. Можете да поставите парче от него във кана с вода за 24 часа и да пиете водата. Цитрина има способността да пречиства и обновява. Напръскайте в дома си от тази вода. Ще го пречисти от негативните влияния и низши енергии. Ще повиши себеуважението. Ако нямате под ръка Цитрин можете да мантрирате името му. Това действие също помага и усилва вярата в вас.

Привлича богатство и професионални успехи, носи увереност, ведрост и закрила!

 

 

   Емералд (Смарагд)

Древните хора са използвали Емерлд за лечение на рак. Той подобрява връзката с нас самите и околния свят, внася баланс и разбирателство, хармония във взаимоотношенията. Можете да накиснете парче Смарагд в кана с вода за 24 часа или повече и след това да пиете от водата. Изчиства черния дроб, освобождава сърцето и белия дроб. Освен, че подобрява комуникацията между хората и отключва психическите способности.

 

 Злато

"Като се обремени в живота, всеки чувства нужда да се уедини някъде, от никого несмущаван. Уединението може да стане само в тайната стаичка, осветена от двата прозорци. Докато дойде до това знание, човек трябва да работи върху себе си, да придобива органическо злато в кръвта си, т. е. светли мисли и възвишени чувства и постъпки. Иначе животът не може да се осмисли.

При новото възпитание човек трябва да спре вниманието си на влиянието на различните елементи върху човешкия организъм. Например, забелязано е, че липсата на злато в кръвта прави човека несигурен в живота. Той ходи свит, прегърбен, няма смелост. И в материалния живот е същото. Докато има злато в касата си, човек върви смел, изправен, самоуверен, разчита на нещо. Щом изгуби златото си, той изгубва смелостта и самоувереността си. Какво трябва да прави, за да върне изгубеното си злато? Да работи. Като работи съзнателно, човек може да придобие малко злато. Един милиграм органическо злато в кръвта е достатъчно да повдигне духа на човека.

Следователно, като методи за придобиване на злато в кръвта са: съзнателна работа върху себе си и употреба на храни, които съдържат злато. Новите химици знаят кои храни съдържат повече злато. Такива храни, именно, са употребявали гениалните и свети хора. Мислете по този въпрос и пишете върху темата: „Храната на гениалния човек“. Вие знаете, че активните хора обичат повече кисели, лютиви и солени храни. В този смисъл, гениалните хора се хранят със съответна на развитието им храна. От храната, която човек употребява, зависи донякъде какви прояви ще има. Ако физическата храна оказва влияние върху характера на човека, колко по-силно ще бъде влиянието на психическата храна върху неговия организъм.

Като ученици, вие трябва да изучавате, от една страна състава на храните, а от друга – състава на своите мисли и чувства. Значи, човек трябва да се занимава, освен с физическата химия, още и с психическата. Бъдещата наука, новото възпитание изискват тънко познаване свойствата на елементите, които влизат в кръвта на човека. Той трябва да знае какво влияние оказват върху човека благородните метали – среброто, златото и платината. Алхимиците са търсили начин за превръщане на неблагородните метали в благородни. Това е задача и на сегашните химици. Какво по-голямо постижение за човека от това, да превръща всичко неблагородно в себе си в благородно? Златото е меко и огъваемо. Такава трябва да бъде и човешката мисъл. Щом има това свойство, тя ще бъде в състояние да позлатява неблагородните метали в човека, за да го предпази от отравяне. Златото насърчава и обнадеждава човека. Щом изгуби настроението си, той губи и надеждата си. Внесете ли в кръвта на човека малко злато, той веднага се насърчава. Ако някой е беден и не може да дава, той трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Като остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си. Яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто. Изобщо, недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да чисти човек сърцето си, не е нужно даже да прави умствени упражнения. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Ако е въпрос за даване, човек може да дава и материално, и сърдечно, и умствено. Помнете, че колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие.

Ако някой е беден и не може да дава, той трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Като остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си. Яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто. Изобщо, недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да чисти човек сърцето си, не е нужно даже да прави умствени упражнения. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Ако е въпрос за даване, човек може да дава и материално, и сърдечно, и умствено. Помнете, че колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв. Чистата кръв пък носи здраве и веселие." Петър Дънов

Очаквайте тук още информация и за другите минерали