Силата на думите

СИЛАТА НА ДУМИТЕ!

ДУМИТЕ КОРЕСПОНДИРАТ С ДНК-ТО НА ЧОВЕКА, РАСТЕНИЯТА, ЖИВОТНИТЕ, МИНЕРАЛИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ, СЛЪНЦАТА, ВСЕЛЕНИТЕ.

ДУМИТЕ РЕФЛЕКТИРАТ ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ЧОВЕКА.

ЗАТОВА Е ХУБАВО ДА ПРАВИМ ПРЕГЛЕД НА ДУМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

ЕЖЕДНЕВНО. ПОВТАРЯЙКИ ЕДНА И СЪЩА ДУМА СТОКРАТНО ПРОМЕНЯ

ЖИВОТА. ДУМИТЕ СА МОЩНА ВИБРАЦИЯ, ЗА КОЯТО НЯМА ПРЕГРАДИ.

СЪЮЗА НА ДУМИТЕ ЛЮБОВ + бЛагодарност укрепва човека и го прави сиЛен и защитен. Доктор Масару Емото доказва това:

http://watermessage.hit.bg/