Квантова медицина

КВАНТОВАТА МЕДИЦИНА Е ВСЕ ОЩЕ В СФЕРАТА НА ЗАГАДКИТЕ

Напоследък в медицината настъпват колосални промени – нахлуването на квантовата медицина както в живота, така и в интернет пространството. Понятия като физично лечение вече се явяват част от базисната постройка на лечението. Учени започват да дискутират някои явления в човешкото тяло, които досега са били напълно пренебрегвани. Едно от тях е човешкото съзнание, преглед и оглеждане отново на елементите на лечение на китайската и тибетската медицина. Интересите към енергийната медицина нараснаха. Увеличава се вероятността да признаят съществуването на енергийната Вселена и нейните енергийни елементи, включително и това, че човекът е приоритет на съвременните физици, астролози, медици, биолози, философи, психолози. В това направление са от значение откритията на химичната вселена на човешкото тяло. Проникването в знанието на света на квантите е друга съществена част от целия интерес на човека. Той най-после се запъти да проучва себе си и света по-близко и по-далеч. Бяха забелязани особени закономерности, като факта, че Вселената е холографска, а също така и този, че човешкото тяло е холографско. Микромоделът (човекът) повтаря макромодела (Космоса). Оказва се, че нашият мозък интерпретира действителността и това вероятно има значение за нашето здраве. Дали е толкова красива действителността, дали така са оцветени предметите и явленията в околния свят? Може би точно пречупването на светлината създава невероятно красиви гледки.

А КАКВО Е СВЕТЛИНАТА?

Тя е едновременно материя (корпускули) и в същото време енергия (вълни). Къде надделява нейната същност е все още в света на загадките, за които малко знаем, но можем да предполагаме. Всички дразнения от петте сетива захранват огромната машина мозък, който е най-съвършеният космически компютър в света. Тук в тъмните зони се ражда информация за опознаване на света, която нашият мозък интерпретира. Какво попада чрез нашите важни сетива в мозъка ни? Това е енергия. При зрителните и слуховите рецептори е светлината, а при обонянието, вкуса и тактилните усещания са енергии съответно на обонянието, енергиите на храната и тактилната енергия на жив или нежив обект. Какво отива в тъмните полета на мозъка ни? Вероятно енергия. Д-р Дийпак Чопра в своя труд „Квантово лечение” изненадващо разглежда квантовото отражение върху живата плазма. Някъде в мозъка фотоните на границата на превръщанията заемат малък обем пространство и се спускат в зоната на невроните, за да активират невроните и тяхната сила. Тук на зоната на превръщанията се раждат и химическите превръщания на невропептидите, които подсказват пътя на интелекта. И ако всичко започва от информацията на квантите, които променят по-нататък живота, създавайки мисли, чувства, невропептиди и активирайки необходимото в тялото, е истинският път на енергията в тялото. И ако в цялата система се намесва и духът, нещата стават още по-сложни. На практика става преливане на енергия в продукта съзнание, образуване и реализация на ниво химическа Вселена, която пренася интелекта или мисловния модел в тялото, където се реализира. ДНК е матрицата за прехода на предаване и създаване на невропептидите. Тайнството става заключено в тялото ли? Не. Оттам само паметта го контролира, тя надживява дори клетките и предава старата информация на новите създадени клетки. Дори атомите се сменят на всеки 7 години, и то в 98 процента. Но информацията на ниво памет остава. И ако паметта се изкриви, тя се предава изкривена и се поема отново. Но освен тази част, в мисловния модел има лъчение от клетките, което като фини вълни се разпространява в околното пространство. И какво остава накрая. Вълни отвън влизат вътре в тялото като носят интересна информация. Този енергиен обмен минава обаче през физическата Вселена, създавайки химикалите, които пренасят интелекта в тялото и поръчания мисловен модел чрез разиграване на множество функции оставя трайни промени в живата плазма. Няма по-голямо съвършенство в природата от тази преплетеност и усложнено вграждане на квантовата информация, енергийните промени в невроните, химическите придружавания, пренасяне на интелекта в тялото, извършвайки на съответните функции и трайни промени в тялото или материята, излъчвайки на енергийни вълни в околното пространство. Живата плазма е постигнала най-високата си точка в хода на еволюцията си.

За да си обясним обаче тези явления в живата плазма, трябва да навлезем в природата на кванта, за да го разберем. Наистина само един тънък сенчест контур отделя човешкото от космическото тяло.

Какво става на границите на промените, там, където действа квантът. Формата на пътя на енергията е U и процесът заема място, което не е на повърхността в рационалния праволинеен свят на Нютон. Там става някакво скрито преобразуване, което превръща мисълта в молекула. Преобразуването не отнема никакво време и не става на никое място – то се произвежда само от присъствието на импулс от нервната система.