КАКВО Е ПАРАПСИХОЛОГИЯ?

 

„Раймон Реан, известен парапсихолог, отговаря така: "Това, което мога да правя аз, могат да го правят и моите ученици." Всеки от нас може да развие методично и научно своите вътрешни възможности и да постигне съвършенство на своите вътрешни сили. Раймон Реан твърди, въз основа на своите дългогодишни изследвания и опити, че парапсихологията е наука за духа, която всеки може да овладее. Хората се раждат с дарба да проникват в невидимия свят. Остава само да се научим да развиваме и култивираме тази способност.”

 

Класическата психоанализа не е подходяща за тълкуване на специфично особените преживявания и уникалните знаци,  без да парапсихоанализата

 

 

Първа стъпка

 Причинно-следствена диагноза - Информацията за диагностика произтича от задълбочен диалог с клиента. Такъв диалог сам по себе си е  мощна психотерапевтична процедура. Но много често диалогът с клиента не дава достатъчна информация  за корените на проблема (първопричината), защото те са скрити в отдавна минали събития - пренатален период и минали прераждания. Тази информацията е скрита  в тайните кътчета на паметта(подсъзнанието) и в такъв случай се използва информация от неосферата noosphere чрез регресия и ясновидство. Много информативна е астрологическата рожденна карта наречена "космобиоенергетична матрица - cosmogenic bioenergetic matrix", която освен обичайните астрологични параметри включва биохимичните показатели на организма, инфо за обкръжаващата среда, кармичните връзки, натрупаните активи и негативи (опит) до момента. Това дава по-пълна представа за целта(мисията) на човека, за  неговите силни и слаби страни към дадения момент и т.н.

 

Втора стъпка

 осмисляне на ситуацията - анализът и оценката, са задължителни. Трябва да се знае, че всяка ситуация е успех и зависи само от това, човек да я погледне от тази  й страна.

 

Трета стъпка

 подхожда на първата - Важно е да се осъзнае, че всяко едно състояние на духа, душата и тялото произхожда от мисловната нагласа на човека. Може да се премине през така наречената „ лечебна криза”, произтичаща от собственото съпротивление на човека към всичко случващо се в живота му. Тя е естествена реакция на тялото към структурните промени, които настъпват в психиката му.

 

Ние чувстваме и действаме по начина по който мислим!

Плодовете на този процес са нашите постижения  в живота.

И само от нас зависи дали ще бъдем доволни от тях.

 

В действителност, чрез парапсихоанализата човек опознава себе, открива своето призвание и своите възможности за успех! Открива кои мисли са негови и кои чужди, от къде идва и накъде отива, защо това, защо сега и т.н.. Предимството на парапсихологията е, че клиента работи усилено.

 

Той не е пасивно чакащ за "изцеление"!

Той решава проблемите си сам, активирайки своите вътрешни сили!

Той става полезен на себе си и на другите

 (близки, познати, и случайно срещнати).

 

 

“Човекът е богато и творческо духовно същество. Никога не е бил нещо по-малко от това. Може да осуети своя потенциал. Може да се идентифицира с нещо по-малко от това, което може да бъде. Но в него сега и винаги е неродената възможност за неограничено познание, за вътрешна стабилност и външно богатство. Единствено негова е привилегията да им даде възможност да се родят. И може да го направи, ако само повярва в скритите сили в човешкия организъм.” Ерик Бътъуърд

 

 

Този процес е едно вълнуващо пътуване от точка А до точка Б, т.е. от най–външния кръг на човешкото мислене – сферата на неосъзнатия светски живот през 4-те кръга на осъзнаването и себепознанието  до кръгът на  личния ви Наставник  или Духовен водач, намиращ се вътре във вас. А Той от своя страна ви отвежда до последния кръг – сферата на Индивидуалността – качество, сума от космически ценности имащи пряк произход от Създателя.  В тази сфера, човекът е СВОБОДЕН и творението го разпознава!