Финансова стабилност - Богатство и Пари

  • 20/02/2017 17:44
  • |
  • 0 коментара
1

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Финансовата стабилност започва от вземането на решение да бъде БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ В ЖИВОТА. Някои хора са родени с инсталирани ПРОГРАМИ за богатство И ТЕ ГИ СЛЕДВАТ БЕЗ ДОРИ ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ ЗАТОВА.  Но други, които са били родени в бедни семейства са с инсталирани програми за Икономия, за Ограниченост във възможностите за проява, за намаляване на средствата и силите и т.н. Т.е. първата стъпка след вземането на решение за Богатство е да се изключи програмата за бедност и да се АКТИВИРА ТАЗИ ЧАСТ В УМА, КОЯТО МОЖЕ ДА НАМЕРИ, ДА ДОСТИГНЕ И ДА ПРАВИ ПАРИ И БОГАТСТВО ОТ ВРЕМЕТО, С КОЕТО РАЗПОЛАГАМЕ В ИЗОБИЛИЕ. Това става лесно с ключовите думи, които променят менталната нагласа на човека за БОГАТЕЕНЕ  или със съответните ментални настройки.

  • Защо избрах да бъда богат/а?
  • Защо парите идват сами при мен лесно и бързо?
  • Защо БОГАТЕЯ ВСЕКИ ДЕН И ВСЯКА МИНУТА?
  • ЗАЩО ВИНАГИ СЪМ ВЕСЕЛ/А И ЩАСТЛИВ/А?